BOSA-regeling


Komt uw investering in aanmerking voor de BOSA-regeling?

Amateursportverenigingen en -stichtingen kunnen onder de BOSA-regeling een deel van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen vergoed krijgen. Het is een vereiste dat lokale gebruikers amateursport beoefenen in de sportaccommodaties. De subsidie voor de bouw en het onderhoud van de accommodaties bedraagt ten hoogste 20% van de kosten (inclusief btw). De subsidie kan maximaal drie jaar lang worden aangevraagd, waarbij iedere aanvrager maximaal € 2,5 miljoen subsidie per kalenderjaar kan ontvangen. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 5.000,00. Dit betekent dat u tenminste € 25.000,00 inclusief btw moet investeren in uw sportaccommodatie, om hiervoor in aanmerking te komen. 

 

Dit houdt dus in dat bepaalde producten van Holland Sport Systems BV. hieronder vallen. Dit zijn tot nu toe de kleedkamerbanken met 100% gerecyclede kunststof zitstroken en al het buitenmeubilair.

 

Komt de club niet aan een investering van minimaal € 25.000,00 probeer dan eens bij clubs in de buurt te informeren of zij ook willen investeren in hun accommodatie en gezamenlijk meer dan € 25.000,00 te investeren waardoor iedereen voordeel heeft van de BOSA-regeling.

 

Ook subsidie mogelijkheden voor gemeentes

Bent u geen sportstichting of -vereniging, maar gaat u als gemeente investeren in de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie? Dan kunt u subsidie aanvragen onder de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS). De RSUS-uitkering wordt verleend voor de volgende activiteiten van gemeenten:
•    investeringen in sportaccommodaties: bijvoorbeeld de aanleg van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal;
•    exploitatie van sportaccommodaties: bijvoorbeeld kosten voor het beheer van de accommodatie zoals energiekosten die btw-belast zijn.

De RSUS-uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten in een kalenderjaar. De aanvraag moet gedaan worden voor 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarin de specifieke uitkering wordt gedaan.

 

 

 

 

bron